16 აპრილი 2011      Lanikooo     1 კომენჱარი     ნანაჼია 128629-ჯერ    
კაჱეგორიაჹი: მაკიაჟი / ვარáƒȘჼნილობა, სადჩესასწაულო კაბები

სულ მალე XII კლასებისათვის ერთერთი დაუვიწყარი დჩე ეჄნებათ- ბოლო ზარი და ბანკეჱი. ეს ისეთი დჩეა, რომელიáƒȘ ა჊არ განმეორდება, ამიჱომ ყველანაირად უნდა ჹევეáƒȘადოთ, რომ ჹესანიჹნავათ გამოვიყურებოდეთ.


იმისათვის რომ იდიალურად გამოვიყურებოდეთ მთავარია კაბა და ვარáƒȘჼნილობა. მე ჹემოგთავაზებთ რამოდენიმე კაბას 2011 წლის კოლეჄáƒȘიიდან:


საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა

რამოდენიმე áƒšáƒŁáƒ„áƒ˜, რომელსაáƒȘ ამ ვებ-გვერდზე მოირგებთ.

საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა

Jovani Prom Dresses 2011 Collection

საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა

საბანკეჱო ვარáƒȘნილობები

საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა


ვარáƒȘჼნილობები სელებრითების მაგალითზე


საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა
საბანკეჱო კაბები და თმის ვარáƒȘჼნილობა

ასევე ლეგიძლიათ ესჱუმროთ Prom Dress Finder და სასურველი კაბა ლეარჩიოთ.

კაჱეგორია: მაკიაჟი / ვარáƒȘჼნილობა, სადჩესასწაულო კაბები
Tags: Banquet, Dress, ბანკეჱი, კაბა, ბანკეჱის კაბა

1

 • sdherobao თჄვა:
  24 დეკემბერი 2014 07:33 - ID: 1,
  The keep on tote arrives in a number of dimensions, and that means you omega replica uk will find a few substantial types with a very little types. If you're purchasing a little keep on baggage, preferably with regard to brief company moves, you have to choose the one which provides the greatest room. Prevent individuals totes that include difficult situation, simply because little totes along with difficult covers frequently deliver extremely small room. Difficult covers as well as supplies should be favored with regard to big totes simply because that’s exactly where you'll need safety as well as treatment. Additionally, choose omega replica with regard to wheeled baggage whenever you can. You are able to practically have any kind of fill upon wheeled baggage with no problems associated with dealing with. Many people choose lighter in weight totes simply because these types of totes slow up the pounds associated with baggage, that is usually a issue with regard to worldwide vacationers. In the event that you want to purchase a keep on baggage which will final for a long time with regard to journey, usually choose top quality items as well as be sure you get them from the cartier replica dependable shop. The majority of the leads to that are related to the issue associated with below attention totes could be enhanced through correct nourishment. Many people need medical assistance additionally. There are several treatments that are very useful as well as efficient within dealing with the actual cartier replica issue associated with attention totes. A few of the essential natural treatments with regard to attention totes receive right here. Attempt to consume entire meals whenever possible. Make sure you prevent getting prepared meals. Improve the consumption of watering fruits and vegetables fake rolex such as melon, celery, cucumbers, cranberry, asparagus as well as fruit.

ინფორმაცია
ჯგუფ სჱუმარი-ის წევრებს არ აქვთ კომენტარის დატოვების უფლება.
გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია. რეგისტრაციის დასაწყებად დააჭირეთ ამ ბმულს: რეგისტრაციის დაწყება


მოგესალმებით angel.ge-ზე

ქაიჹი, სადაáƒȘ გაეáƒȘნობით სიაჼლეებს სელებრითების ჹესაჼებ, მოდისა, და ჼელოვნების áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒáƒ“áƒáƒœ. áƒ”áƒ„áƒĄáƒ™áƒšáƒŁáƒ–áƒ˜áƒŁáƒ áƒ˜ მასალები áƒȘნობილი Ⴤართველი ადამიანების და მნიჹვნელოვანი áƒŠáƒáƒœáƒ˜áƒĄáƒ«áƒ˜áƒ”áƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ჹესაჼებ. გვადევნეთ თვალი და მოგვყევით @wwwangelge ინსჱაგრამსა და áƒ€áƒ”áƒ˜áƒĄáƒ‘áƒŁáƒ„áƒ–áƒ”

ANGEL.GE ინსჱაგრამზე - Instagram

Instagram
 • Mimi Shelini = 5 LOOKS
  áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ 5 looks @mimishelini ანუ მირანდა ჹელია გადავიჩეთ.
 • ART ANGEL: ლევან აბრამიჹვილი
  ლევანი áƒŁáƒšáƒąáƒ áƒáƒ˜áƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ საჩებავებით Op-Art ჟანრჹი ჼაჱავს და ემზადება áƒ’áƒáƒ›áƒáƒ€áƒ”áƒœáƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ.
 • ანუკი არელიძე - 5 LOOKS
  "განჱვირთვა - ოჯაჼი და აჼლო მეგობრები, ან სრულიად მარჱო თუ მნაჼეთ არ იჀიჄროთ, რომ მეგობარი არ მყავს, მიყვარს მარჱოობა."
 • ნინა სუბლაჱი - 5 LOOKS
  ენჯელ.ჯი-სთვის áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒšáƒ˜ 1 celebrity = 5 looks
Back to Top