;

30 May 2013      liliana     Views 4681    
Category: Fun, Interesting

Sexual Education
სექსუალური განათლება ეს არის ინსტრუქცია მთელი რიგი საკითხებისა, რომლებიც დაკავშირებულია ადამიანის სექსუალურობასთან, რეპროდუქციასთან, სექსუალურ კავშირთან, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან, რეპროდუქციულ წესებსა და პასუხისმგებლობებთან, სქესობრივ კავშირთან დაკავშირებულ ემოციებთან, ძალადობრივი სექსის თავიდან აცილებასთან, სექსის მორალურ და ეთიკურ საკითხებთან, სექსისაგან თავის შეკავების და დაორსულების წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებებისაგან ან სხვა რაიმე სექსუალური საქმიანობასთან. სექსუალური განათლების და ინფორმაციის მიღების უფლება აქვს ყველას მშობლებს, სკოლის მოსწავლეებს, საზოგადოების ნებისმიერ ფენას. სექსუალური განათლება, როგორც მას ხალხი უწოდებს "სექსის სწავლება" მოიცავს განათლებას არამარტო სექსთან დაკავშირებული ფაქტების და მოვლენების შესახებ, არამედ ოჯახის დაგეგვმის, სექსუალური ორიენტაციის, სქესობრივ კავშირთან დაკავშირებული დაავადებების და მათი პრევენციის, პაემნების, სექსუალური სიამოვნების და ღირებულებების შესახებ.

ადამიანის სექსუალობა დაკავშირებულია მის ბიოლოგიურ,ანატომიურ,სულიერ და ემოციურ მხარეებზე.ბიოლოგიური ასპექტი მოიცავს რეპროდუქციულ მექანიზმებს.სულიერი და ემოციური ასპექტი არის ძალიან პირადული და ინდივიდუალური ,რომელიც დაკავშირებულია 3 რამესთან:სიყვარული,ნდობა და მზრუნველობა.ხშირ შემთხვევაში მშობლები არ აძლევენ შვილებს საშუალებას მიიღონ სწორი სექსუალური განათლება რასაც უარყოფითი შედეგები მოჰყვება.განათლების აუცილებლობა მას შემდეგ დადგა დღის წესრიგში რაც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით 1960-იანი წლებიდან მოყოლებული არანორმალურად იმატა ორსულობის და ქორწინების შემთხვევებმა არასრულწლოვნებში. არასასურველი ქორწინებისა და ორსულობის თავიდან ასაცილებლად თითქმის ყველა განვითარებული ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტრო ცდილობს ადრეულ ასაკშივე მისცეს მოზარდს სწორი სექსუალური განათლება ,რასაც ეწინააღმდეგებიან მშობლები და ეკლესია. აშშ -ის Education Council ის მონაცემებით ამერიკელი მოზარდების 93 % გამოიკითხა საქსუალური განათლების მართებულობასთან დაკავშირებით, მათგან 85 % დაადასტურა განათლების აუცილებლობა.
Sexual Education
სექსუალური განათლების და უსაფრთხო სექსის შესახებ
ინფორმაციის მიღება შეიძლება არაფორმალურადაც მშობლების, მეგობრების, რელიგიური ლიდერის. მედია საშუალებების,ინტერნეტის საშუალებით.როგორც სექსოლოგი ვილჰემ რიხი და ფსიქიატრი ზიგმუნდ ფროიდი ამბობდნენ სწორი სექსუალური განათლება ეს არის ფლობა საკუთარ სხეულისა და განთავისუფლება სოციალური კონტროლისაგან.

ხშირად იბადება კითხვა აუცილებელია თუ არა სექსუალური განათლების მიღება სკოლებში? თუ გავითვალისწინებთ გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციების გამოცდილებებს და პოზიციებს აუცილებელია.ისინი ხშირად ამბობენ მწუხარებას და შებრალებას უმჯობესია თინეიჯერები იყვნენ უსაფრთხოდ .რამდენიმე მიზეზი რატომაც საჭიროა სექსუალური განათლება:

1.ადეკვატური განათლება შეამცირებს არასრულწლოვანთა ორსულობას და ქორწინებას
2.შემცირდება სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების რიცხვი და ზოგადად ამაღლდება სექსუალური მედიცინის დონე.
3.კონდომების გამოყენების სწავლება შეამცირებს შიდსის რისკს
4.სწორად მიღებული განათლებით მოზარდები მიიღებენ სწორ პირადულ გადაწყვეტილებებს ოჯახთან დაკავშირებით
5.მოზარდები განთავისუფლდებიან კომპლექსებისაგან რაც განათლების უქონლობით იყო გამოწვეული.


Sexual Education
საზოგადოებაში არსებობს გავრცელებული არასწორი დამოკიდებულებები სხვადასხვა მოვლენების მიმართ, რომელიც ადამიანის სექსუალობას ეხება, მათი ნაწილი შექმნილია მედიის გავლენით, ნაწილი სუბიეტური მოსაზრებებით, ნაწილი თანატოლებისგან მიღებული ინფორმაციით და ა.შ. ადამიანები ყოველთვის არიან სექსუალური მორალის და კულტურულ ხედვის ჩარჩოებში მოქცეული. განსაკუთრებით ახალგაზრდები, მათ აინტერესებთ ადამიანის სექსუალობაზე საუბარი, შეხედულებების მიღება განსაკუთრებით მათგან ვისაც აქვს მკაფიო შეხედულებები ჩამოყალიბებული ამ საკითხების შესახებ, მაგ. ჰომოსექსუალურ ურთიერთბებზე, აბორტზე, კონტრაცეფციაზე და ა.შ. თუმცა ამის შესაძლებლობა ყველა პოპულაციაში და საზოგადოებაში არ არსებობს.

სექსუალური განათლება ეხმარება ადამიანებს ჩამოუყალიბდეთ სწორი შეხედულებები და დამოკიდებულებები ადამიანის სექსუალობის შესახებ. სწორი ინფორმაციის მიღება არ ეწინააღმდეგება უკვე არსებულ მორალურ შეხედულებებს.
მაგ.: შეიძლება ადამიანი ფიქრობს, რომ მას არ უნდა ჰქონდეს სექსი ქორწინებამდე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მან არ უნდა მიიღოს ინფორმაცია უსაფრთხო სექსის შესახებ. სექსუალური განათლება უზრუნველყოფს, რომ ადამიანმა აირჩიოს საკუთარი სექსუალური ცხოვრება, გადაწყვიტოს როდის თქვას უარი სექსზე და როდის არა, ან საერთოდ ჰქონდეს სექსი თუ არა. სექსუალური განათლება ასწავლის ადამიანს იმასაც, თუ რატომ აქვთ ადამიანებს სექსი და რატომ უნდებთა სექსუალური აქტივობა. შეიცნობენ, რა მნიშვნელობა ენიჭება სექსუალურ აქტივობას, როგორ განსაზღვრავს ის ინტერპერსონალურ ურთიერთობებს. ადამიანებს აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ უნარი გაარჩიონ ერთმანეთისგან სექსუალური ორიენტაციები, სექსუალური იდენტურობა, გენდერული იდენტურობა და ბიოლოგიური სქესი და ა.შ.
Sexual Education
სქესობრივი განათლების მნიშვნელობა ძალიან დიდია, ის ადამიანს აძლევს ზოგად ცხოვრებისეულ ცოდნას(ცხოვრებაში წარმოქმნილი პრობლემების გადაწყვეტის საშუალებას აძლევს ადამიანს) და გამოცდილებას. აძლევს საშუალებას ახალგაზრდებს იმსჯელონ და მიაღწინო შეთანხმებებს, ჰკითხონ რჩევა, ურჩიონ და დაეხმარონ იმ ადამიანებს, რომელთაც ეს სჭირდებათ. UNICEF -ის მიხედვით არ არსებობს იმ ცხოვრებისეული ცოდნის ზუსტი ჩამონათვალი, რომელიც შეიძლება შედიოდეს Life skills (რომელ ცოდნასაც სექსუალური განათლება იძლევა)- ში თუმცა მათი არსება ხშირად გადამწყვეტია ადამიანის ცხოვრებაში.სექსუალური განათლება აძლევს ახალგაზრდობას აგრეთვე იმის უნარს, გაარჩიონ ერთმანეთისგან სწორი და არასწორი ინფორმაცია. და ისაუბრონ სხვადასხვა ღირებულებებზე, ფიზიკურ და მორალურ ასპექტებზე სქესის და ადამიანების სექსუალობის განხილვისას. შეხედულებების და დამოკიდებულებების ჩამოყალიბება. ახალგაზრდებს მუდმივად უწევთ საკუთარი დამოკიდებულებების და შეხედულებების გამოხატვა ცხოვრებაში განსაკუთრებით სექსუალურ ასპექტებში. ზოგჯერ ეს დამოკიდებულება რეალობასთან დისონანსში მოდის და მცდარია. სქესი და სექსუალობა საკმაოდ რთული და სენსიტიური საკითხებია და აუცილებელია სექსუალური განათლების მიღებისას, რეალობა და სწორი პოზიციები დაფიქსირდეს მკვეთრად და ნაწილობრივ უნდა მართონ სექსუალური მორალის ჩარჩოები.

მიესალმებით თუ არა სექსუალური განათლების გაკვეთილების ჩატარებას

დიახ, აუცილებლად უნდა ტარდებოდეს
სურვილისამებრ, უნდა იყოს არჩევითი
არა, არ მივესალმები ამგვარ სწავლებას

Category: Fun, Interesting
Tags:

Share it
CommentsWelcome to ANGEL.GE

at our web page you can see the latest top newses about fashion world, street styles, trends, street styles, films, quotes and many other interesting things...

ANGEL.GE ინსტაგრამზე - Instagram

Back to Top